Важноста на биодиверзитетот

Иако досега зборувавме за биолошката разновидност без да ги спомнуваме луѓето, нашата благосостојба е директно поврзана со биодиверзитот. Разновидноста и изобилството на видови е темелот на екосистемските услуги од кои зависи животот на луѓето: храна, вода, лекови и чист воздух како пример за основни екосистемски услуги. Природните екосистемите имаат процеси кои го поддржуваат нашиот живот – ни овозможуваат благосостојба преку рекреација и уживање во природа а и нè штитат од климатски промени, пожари, поплави, ерозија и слично. Овие придобивки постојат само ако екосистемите не се нарушени и нивниот биодиверзитет е висок. 

Биолошката разновидност е подеднакво важна за природните екосистеми но, и за екосистемите кои ги управуваат луѓето. 

  1. Дивиот свет поддржува здрави екосистеми на кои се потпираме. Биолозите кои се работат на зачувување на диви видови тврдат дека разновидноста на видовите е значајна за екосистемите како навртките во крилото на авионот. Ако се загуби еден или два не е катастрофа, но секоја загуба ја зголемува веројатноста за сериозен проблем. Без разлика дали е село во Амазон или метропола како Пекинг, луѓето зависат од услугите што ги обезбедуваат екосистемите, како што се свежа вода, опрашување, плодност и стабилност на почвата, храна и лекови. Екосистемите ослабени од губењето на биолошката разновидност сè послабо ги испорачуваат тие услуги, особено со оглед на потребите на постојано растечката човечка популација.Нам не ни е потребно да погледнеме далеку за да најдеме примери –  трите најголеми езера во Македонија се соочуваат со силни закани предизвикани од луѓето кои ја намалуваат драстично биолошката разновидност. Затоа екосистемите кои зависат од нив се соочуваат со сериозни проблеми – пад на приноси во рибарство, намален интерес за туризам, намален квалитет на вода и слично. 
  2. Екосистемите во кои биодиверзитетот останува непроменет им помага на луѓето да останат здрави. Истражувањата покажуваат дека постои тесна врска помеѓу појавата на болести и деградацијата на природата. Седумдесет проценти од новите вирусни заболувања се прошириле од животните на луѓето. Додека глобалната трговија со диви животни продолжува и развојните проекти се прошируваат подлабоко во тропските шуми, луѓето ја зголемуваат својата изложеност на диви животни – и болестите што тие можат да ги носат. Уништувањето на шумите, исто така, ги забрзува климатските промени, што за возврат може да го поттикне ширењето на болести дозволувајќи им на носители на болести како комарците да го прошират својот географски опсег и да заразат нови популации на луѓе. Со СОВИД-19, ја видовме штетата што болестите можат да ја направат не само на здравјето на луѓето, туку и на глобалната економија. Со заштита на биолошката разновидност во екосистемите на Земјата, земјите би можеле да заштедат животи и пари, истовремено помагајќи да се спречат идните пандемии. 
  3. Биодиверзитетот е суштински дел од решението за климатските промени. Во значајна студија објавена во 2017 година, група истражувачи предводени од Бронсон Гриском, кој ги истражува природните климатски решенија во Conservation International, откри дека природата може да обезбеди најмалку 30 проценти од намалувањето на емисиите потребни до 2030 година за да се спречи климатска катастрофа. Заштитата на биодиверзитетот игра клучна улога во постигнувањето на овие намалувања на емисиите. Уништувањето на шумските екосистеми е одговорно за 11 отсто од сите глобални емисии на стакленички гасови предизвикани од луѓето, така што зачувувањето на шумите би го запрело ослободувањето на овие гасови во атмосферата. Дрвјата и растенијата, исто така, складираат јаглерод во нивното ткиво, што го прави уште попотребно да се заштитат. Некои екосистеми, како што се мангровите, се особено добри во складирањето на јаглеродот и да го чуваат надвор од атмосферата – каде што придонесува за климатските промени. Шумите и мочуришните екосистеми обезбедуваат клучни бранови за екстремни бури и поплави поврзани со климатските промени. Овие екосистеми се сложени, што значи дека најдобро функционираат и се поотпорни на ефектите од климатските промени, кога сите делови од екосистемот се на своето место – што значи дека биолошката разновидност е недопрена. „За релативно мала инвестиција, шумите со висока биолошка разновидност и другите екосистеми може да се зачуваат и обноват како моќно средство за зауздување на климатските промени, а истовремено помагајќи им на заедниците да се справат со придружните бури, поплави и други влијанија“, рече Лангранд. 
  4. Биодиверзитетот е добар за економијата. Најмалку 40 отсто од светската економија и 80 отсто од потребите на сиромашните потекнуваат од биолошки ресурси. Севкупно, прехранбената, комерцијалната шумарство и екотуристичката индустрија би можеле да загубат 338 милијарди УСД годишно ако загубата на биолошката разновидност продолжи со сегашното темпо. Околу 75 проценти од глобалните прехранбени култури се потпираат на животните и инсектите како што се пчелите за да ги опрашуваат, но многу од овие популации на опрашувачи се во опаѓање – што би можело да стави во опасност повеќе од 235 милијарди американски долари земјоделски производи. Во меѓувреме, иницијативата Економија на екосистемите и биолошката разновидност (TEEB) проценува дека глобалните одржливи деловни можности од инвестирање во природни ресурси би можеле да вредат од 2 до 6 трилиони американски долари до 2050 година. Милиони луѓе, исто така, зависат од природата и видовите за нивната секојдневна егзистенција. Ова е особено точно за борбените заедници во земјите во развој, кои често се свртуваат кон екосистемите со висока биолошка разновидност како извор на храна, гориво, лекови и други производи направени од природни материјали за нивна сопствена употреба.
  5. Милиони луѓе, исто така, зависат од природата и видовите за нивната секојдневна егзистенција. Ова е особено точно за борбените заедници во земјите во развој, кои често се свртуваат кон екосистемите со висока биолошка разновидност како извор на храна, гориво, лекови и други производи направени од природни материјали за нивна сопствена употреба и како извори на приход. Туризмот поврзан со природата е исто така значаен генератор на приход и за многу луѓе. 
  6. Биодиверзитетот е составен дел на културата и идентитетот. Видовите често се составен дел на религиозните, културните и националните идентитети. Сите главни религии вклучуваат елементи на природата и 231 вид формално се користат како национални симболи во 142 земји. За жал, повеќе од една третина од тие видови се загрозени, но ќелавиот орел и американскиот бизон се примери за успеси во заштитата поради нивната улога како национални симболи. Екосистемите како што се парковите и другите заштитени подрачја, исто така, обезбедуваат рекреација и извор на знаење за посетителите, а биодиверзитетот е чест извор на инспирација за уметниците и дизајнерите.