Në nivel global

Rekomandimet globale të OBSH-së për cilësinë e ajrit dhe Udhërrëfyesi për ajrin e pastër i OKB-së janë materiale të shkëlqyera ku mund të merren të dhëna të sakta dhe gjithëpërfshirëse në lidhje me burimet kryesore të ndotjes, pasojat e ekspozimit afatgjatë ndaj niveleve të larta të ajrit të ndotur, mekanizmat për parandalimin e ndotjes dhe pastrimin e ajrit.