Kriza klimatike si kërcënimi më i madh për botën në shekullin 21

Kriza klimatike, ndryshimet klimatike, ngrohja globale janë fraza që përdoren për të përshkruar gjendjen në të cilën ndodhet Toka sot, gjegjësisht një rritje graduale e temperaturave – një ngrohje e atmosferës së Tokës dhe ndryshimet e mëvonshme afatgjata në kushtet e motit që janë përgjithësisht i atribuohen efektit serë që shkaktohet nga nivelet e rritura të të ashtuquajturave gazra serrë (dyoksidi i karbonit, klorofluorkarbonet dhe ndotësit e tjerë). Gazet serrë më të pranishme përveç dyoksidit të karbonit janë metani, oksidi i azotit dhe avujt e ujit (që ndodhin natyrshëm), si dhe gazrat e fluorizuar (të cilat janë krijuar artificialisht).