Kërcënimi më i madh?

Pasqyrë e detajuar e pasojave të krizës klimatike sipas sektorëve mund të gjendet këtu.

Prandaj, mund të konkludohet se nuk është aspak ekzagjerim të thuhet se kriza klimatike paraqet kërcënimin më të madh për njerëzimin. Pasojat e ndryshimeve klimatike i ndiejmë thjesht në çdo sferë të jetës sonë, por ajo që është më e tmerrshme është se ato pasoja na i marrin kushtet themelore për jetë – ujin, ajrin dhe ushqimin.

Si mendoni, a ia vlen të quhet e gjithë kjo “kërcënimi më i madh për botën në shekullin 21”?