Food for thought

A e jeton jetën tuaj duke u përpjekur t’u shkaktosh sa më pak dëm qenieve të tjera të gjalla dhe natyrës?

A ngasësh biçikletën në vend që të vozitësh automobilin?

A e shmang konsumimin e produkteve shtazore?

A e shmang blerjen e artikujve të rinj – qofshin rroba, stoli apo ndonjë gjë tjetër?

A i dhuron/shkëmben/ripërdor rrobat e vjetra, mobiljet, sende që nuk të nevojiten më, në vend që t’i hedhësh ato?