Çfarë janë të rinjtë?

Kur e përcaktojmë kategorinë e të rinjve, vijmë në përkufizime të ndryshme me karakteristika të ndryshme. Në Maqedoninë e Veriut, është pranuar përkufizimi se “të rinjtë janë persona të moshës prej 15 deri në 29 vjeç”. Është me rëndësi të konkludojmë është se kategoria e të rinjve nuk është e njëjtë me kategorinë e fëmijëve. Shumë shpesh kategoria e të rinjve shihet si një tranzicion midis fëmijëve dhe të rriturve.Për çdo vit më 12 gusht e shënojmë Ditën Ndërkombëtare të Rinisë (International Youth Day).