Çfarë është një komunë e gjelbër?

Përkufizimi më i thjeshtë i komunës së gjelbër është një bashkësi njerëzore që i ndjek parimet e natyrës në funksionimin e saj. Në natyrë, gjithçka qarkullon dhe rinovohet, komunitetet individuale jetojnë në simbiozë dhe harmoni.

Komuna e gjelbër është njësi e vetëqeverisjes lokale, aktet e themelimit dhe politikat e së cilës bazohen në parimet e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës dhe të drejtësisë sociale.

Hapat e parë të transformimit në një komunë të gjelbër janë:

•        Reduktimi i varësisë nga lëndët djegëse fosile

•        Reduktimi i varësisë nga kimikatet

•        Ulja e ndikimit të njeriut mbi natyrën

•        Nevojat njerëzore duhet të kënaqen në mënyrë të drejtë dhe efektive