AKTIVIZMI QYTETAR?

Aktivizmi qytetar – veprim i qëllimshëm për të sjellë ndryshime sociale në shoqëri. Aktivist është kushdo që lufton për ndryshime në shoqëri. Përderisa shërbimet dhe institucionet qytetare i adresojnë problemet dhe kërkesat në nivel individual, aktivizmi qytetar i shikon rrënjët e këtyre problemeve dhe mënyrën se si t’i largojë ato nga shoqëria.