Aktivistët e rinj

Eva Zoviq

Nga programa për ekoaktivizmin e të rinjve mësova se ata që janë rritur me ndërgjegjësimin e parimeve mjedisore do të përpiqen me vetëdije t’i përfshijnë të njejtat në të gjitha sferat e jetës së tyre dhe më e rëndësishmja në punën dhe profesionin e tyre. Unë edhe sot jam i vetëdijshme dhe përpiqem të reduktoj konsumin e energjisë elektrike, ripërdori produkte dhe gjëra të vogla nga jeta e përditshme.

Kristina Cokovska

Me ndihmën e programës, fitova njohuri më të gjera në fushat që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike, pjesëmarrjen e të rinjve dhe vullnetarizmin, të cilat më pas më motivuan të mendoj në mënyrë krijuese për zgjidhjen e problemeve globale që prekin mjedisin, si dhe të zhvilloj ndërgjegjësimin dhe përgjegjësinë si një e re mund të bën ndryshim.

Elena Shterjova

Problemet kryesore me të cilat përballemi nuk mund të zgjidhen në të njëjtin nivel të të menduarit që kishim kur i krijuam ato. Programa e gjelbër më lejoi të zhvilloj një botëkuptim më të gjerë që ndikon në dimensionimin e stilit tim të jetesës në baza ditore. Më motivoi të mësoj me vetëdije, të krijoj qëndrime dhe të përfshihem aktivisht në politikat rinore në nivel të fakultetit, komunës dhe rajonit.

Eleonora Jovanoviq

Programa më mësoi të mendoj në drejtim të mbrojtjes së mjedisit në jetën e përditshme, të mendoj në mënyrë të qëndrueshme dhe të kem gjithmonë në mendje vlerat dhe parimet e duhura. Më dha njohuri në fusha që janë veçanërisht aktuale, të rëndësishme dhe të rëndësishme sot, dhe ato njohuri më ndihmojnë gjithashtu në vendin e punës.