Како можам јас да делувам?

Дали како член на невладина организација, институција или приватна компанија сите граѓани на Македонија можат да имаат придонес кон зачувувањето на биолошката разновидност. Дури и граѓани кои сакаат да делуваат самостојно можат да направат промени и да придонесуваат.